Signal Iduna

Formular acord prelucrare date


ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CATRE ASIGURATOR

Va rugam sa completati formularul de mai jos pentru a putea beneficia de serviciile asigurarii dumneavoastra de sanatate


declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta continutul Notei de Informare, astfel cum se regaseste pe www.signal-iduna.ro (sectiunea politica de protectie a datelor), aplicatia mobila Signal Care Assistant (sectiunea termeni si conditii), ghidul asiguratului sau Notei de Informare pusa la dispozitie prin intermediul Contractantului si ma oblig sa o transmit tuturor persoanelor pentru care solicit asigurarea, in vederea informarii corecte a acestora,

inteleg ca datele mele cu caracter personal si cele privind starea de sanatate / medicale si / sau ale persoanelor pentru care solicit asigurarea sunt absolut necesare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. si ca refuzul de a le furniza poate limita accesul la serviciile medicale oferite prin intermediul contractului de asigurare,

SUNT de acord ca SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., direct sau printr-un imputernicit / operator asociat (ex.: brokeri de asigurare / furnizori de servicii medicale), sa colecteze, sa prelucreze, sa transmita si sa stocheze datele privind starea de sanatate/medicale in scopul executarii contractului / contractelor de asigurare, conform Notei de Informare.

SUNT de acord cu aceleasi prevederi pentru dependentul / dependentii mei minori (daca este cazul).

SUNT de acord cu privire la folosirea datelor cu caracter personal in scopuri comerciale si de marketing, precum si sa primesc orice informatie de marketing, prin intermediul oricarui canal de comunicare, fara a se limita la e-mail, SMS, telefon, posta si orice alte mijloace de comunicare prezente si/sau viitoare. Acordul de marketing nu limiteaza accesul la serviciile medicale.