Acord privind prelucrarea datelor personale de catre asigurator

Va rugam sa completati formularul de mai jos pentru a putea beneficia de serviciile asigurarii dumneavoastra de sanatate

   Declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta continutul Notei de Informare, astfel cum se regaseste pe www.signal-iduna.ro (sectiunea politica de protectie a datelor), aplicatia mobila Signal Care Assistant (sectiunea termeni si conditii), ghidul asiguratului sau Notei de Informare pusa la dispozitie prin intermediul Contractantului si ma oblig sa o transmit tuturor persoanelor pentru care solicit asigurarea, in vederea informarii corecte a acestora.

   Inteleg ca datele mele cu caracter personal si cele privind starea de sanatate / medicale si / sau ale persoanelor pentru care solicit asigurarea sunt absolut necesare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. si ca refuzul de a le furniza poate limita accesul la serviciile medicale oferite prin intermediul contractului de asigurare.